Εγγραφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εγγραφή στο συνέδριο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έχει ολοκληρωθεί.
Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν, πλέον, μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Εγγραφή – Δικαίωμα Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του έντυπου υλικού
• Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.