Πληροφορίες

Τόπος & Χρόνος
Το Congress of Human Sexuality & Reproduction θα
πραγματοποιηθεί 3 – 4 Νοεμβρίου 2017, στο Πολεμικό Μουσείο,
στην Αθήνα.
Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, Εταιρείες Φαρμακευτικές,
Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.
Κόστος Εγγραφής
Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του έντυπου υλικού
• Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο
που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
E-mail: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δώρα Πανακούλια
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
E-mail: dpanakoulia@tmg.gr
URL: www.tmg.gr