Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γ.
Ουρολόγος – Ανδρολόγος,
Πρόεδρος Andrology International,
Διευθυντής Τμήματος Σεξουαλικής Υγείας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος,
Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
ΔΡΕΤΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος,
Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος,
Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Επιστημονική Επιτροπή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μ.
Adjunct Professor of Surgery, Ohio State University, USA,
Επιστημονικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Διευθυντής
Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής
Ιατρικού Κέντρου, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού
Κολλεγίου Χειρουργών
ΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Χειρουργός Ουρολόγος,
Πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής του Πρότυπου Καρδιολογικού
Κέντρου Καρδιάς και Αγγείων “Athens Heart Center”
ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.
Kαθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
DJORJEVIC MIROSLAV
Surgeon Urologist, Professor of Surgery, Medical School,
University of Belgrade
KOJOVIC VLADIMIR
MD, Pediatric Surgeon and Urologist
SUNGUR MEHMET
Professor of Psychiatry Department of Marmara University Hospital